Mahatma Ghandhi Sir Isaac Newton Sir Winston Churchill Leonardo da Vinci Henry Ford Albert Einstein

Welkom bij H-value, uw business partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid

Bij H-value werken wij samen met onze klanten aan duurzame inzetbaarheid van menselijk kapitaal. Wij doen dit vanuit partnership en met passie en professionaliteit. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten. Wij adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, en hieraan gerelateerde thema's zoals vitaliteit, gezondheid, mobiliteit en opleiden/leren.

Als gevolg van demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing) stabiliseert op dit moment de omvang van de beroepsbevolking. Daarnaast voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vanaf 2020 de beroepsbevolking structureel krimpt. Dit leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt. Om de toekomstige arbeidstekorten te beperken is verhoging van de arbeidsproductiviteit én arbeidsparticipatie noodzakelijk. Het verbeteren van inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijke voorwaarde om zoveel mogelijk mensen voor de arbeidsmarkt te behouden en de productiviteit te vergroten. Dit maakt duurzame inzetbaarheid ook voor de continuïteit van uw organisatie van groot belang. Duurzame inzetbaarheid is een continu proces waarin werkgever en medewerker actief zorg dragen voor het behoud van werkvermogen, het creëren van arbeidsmogelijkheden en het leveren van optimale prestaties.

Duurzame inzetbaarheid staat inmiddels ook op de politieke agenda. Het kabinet heeft een helder standpunt; we moeten langer, meer en productiever werken en er moeten meer mensen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Werkgevers, medewerkers, kabinet en sociale partners zullen gezamenlijk deze uitdaging moeten oppakken. Minister Kamp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil duurzame inzetbaarheid stimuleren en kaders scheppen waarbinnen organisatie en medewerkers aan de slag kunnen. Dit betreft ondermeer het zogenaamde Vitaliteitspakket, waar naast de overige maatregelen, de ESF subsidieregeling Sociale Innovatie, Vitale bedrijven is opgenomen. Deze regeling biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken.

H-value adviseert en ondersteunt organisaties om samen met hun medewerkers duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Veel van de onderwerpen rond duurzame inzetbaarheid hebben 'gewoon' te maken met het voeren van een goed strategisch HR-beleid en daarmee een goede benutting, uitvoering en verbinding van de bestaande HR- instrumenten die bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. H-value adviseert haar klanten over het optimaliseren van deze processen. Onze adviezen en oplossingen dragen bij aan het aantrekken, motiveren, behouden en mobiliseren van medewerkers, zodat uw organisatie altijd over de juiste mensen beschikt, nu en in de toekomst.